Sejumlah Fakta Masjidil Aqsa yang Perlu Diketahui

Fakta Masjidil Aqsa — Sebagai kiblat pertama umat Islam sebelum ka’bah. Masjidil Aqsa menjadi salah satu tempat yang dimuliakan layaknya tempat-tempat suci yang ada di kota Mekkah dan Madinah.

Maka dari itu, dengan adanya hubungan spesial yang dimiliki antara umat muslim dengan Masjidil Aqsa ini, hendaknya kita perlu mengetahui dan memahami seperti apa saja serba-serbi yang dapat dijumpai dalam Masjidil Aqsa ini. 

Pada artikel berikut ini, akan dibahas sejumlah fakta Masjidil Aqsa, yang tentunya dapat menambah wawasan Anda mengenai tempat suci bagi kaum Muslimin ini. Lantas apa saja sejumlah faktanya? Berikut adalah pembahasannya. 

Apa Itu Masjidil Aqsa?

Masjidil Aqsha atau yang dapat pula disebut sebagai Baitul Maqdis, merupakan tempat suci yang terletak di Yerusalem, Palestina. Inilah masjid yang tercatat dalam Al Qur’an sebagai tempat Rasulullah naik ke langit dalam peristiwa yang lebih dikenal sebagai Isra’ Mi’raj.

Diantaranya masjidil Aqsa sendiri, memiliki sejumlah keistimewaan dan kemuliaan dibalik sejarah atau latar belakang di dalamnya. 

Dan pada artikel berikut ini, dimuat sejumlah pembahasan mengenai serba-serbi Masjidil Aqsa yang berkaitan dengan sejarah atau riwayat yang berkaitan dengan masjid tersebut. 

Menjadi Kiblat Pertama Umat Muslim 

Sebagaimana yang telah kita ketahui, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Muslim sebelum akhirnya berganti menjadi Ka’bah. Dan hal tersebut, menjadi salah satu keistimewaan yang terdapat dalam Masjidil Aqsa.

Mengenai peristiwa pemindahan kiblat ini, dapat dijumpai dalam suatu kisah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak shalat Dzuhur bersama Bani Salimah. Sejak berada di Kota Mekkah kiblat yang Rasul gunakan adalah mengarah ke Masjidil Aqsa, hal tersebut juga berlaku ketika Rasul berada di Madinah, dimana beliau menghadap ke kiblat yang sama selama lebih dari 10 bulan.

Suatu ketika, perubahan kiblat ini terjadi saat Rasululullah shalallahu alaihi wasallam hendak shalat Dzuhur berjamaah di Masjid. Seusai menunaikan shalat dua rakaat, turunlah malaikat Jibril yang mengisyaratkan Rasul untuk berkiblat kepada Ka’bah. Dan sejak saat itu sampai saat ini, kiblat yang senantiasa digunakan umat Islam ketika melaksanakan shalat ialah Ka’bah.

Hikmah Adanya Pemindahan Kiblat

Terdapat sejumlah hikmah mengenai peristiwa pemindahan kiblat mulai dari Masjidil Aqsa hingga sampai ke Ka’bah. Dalam hal ini, hikmah penting yang diperoleh diantaranya adalah diujinya keimanan dan ketakwaan para umat muslim saat itu.

Banyaknya cibiran dari orang-orang kafir mengenai pemindahan kiblat ini, telah sepatutnya menjadi sebuah ujian keimanan bagi orang-orang muslim. Maka dari itulah, peristiwa pemindahan kiblat ini berperan besar dalam kemajuan peradaban Islam.

itulah  sejumlah penjelasan mengenai fakta Masjidil Aqsa yang dapat penulis jelaskan. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhoan untuk mendekatkan diri dan bertakwa kepada-Nya.

Jika Anda yang mempunyai rencana untuk menunaikan ibadah Umrah, jangan segan untuk berkonsultasi dengan Retali. Ikuti @retaliumrah.id di Instagram untuk informasi lebih lanjut.